Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 658
Năm 2020 : 10.354
Sáng Chủ nhật ngày 03/05/2020 trường Mầm non Đại học Sư phạm ra quân tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học để chuẩn bị công tác đón trẻ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch covid-19 theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Sáng Chủ nhật ngày 03/05/2020 trường Mầm non Đại học Sư phạm ra quân tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học để chuẩn bị công tác đón trẻ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch covid-19 theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Sáng Chủ nhật ngày 03/05/2020 trường Mầm non Đại học Sư phạm ra quân tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học để chuẩn bị công tác đón trẻ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch covid-19 theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.