Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 355
Năm 2021 : 355
 • Nguyễn Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi đoàn - Tổ phó chuyên môn tổ 2
  • Điện thoại:
   0973443372
  • Email:
   huongchanhspa@gmail.com
 • Đỗ Thụy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   giáo viên
 • Hoàng Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   giáo viên
 • Trần Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
 • Phạm Thị Sôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   giáo viên
 • Hoàng Ngọc Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   quynhlaptn@gmail.com
  • Email:
   quynhlaptn@gmail.com giáo viên
 • Đỗ Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Tổ 2 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0967931931
  • Email:
   bacmn43@gmail.com